OFERTA EDUCAŢIONALĂ

•    Procesul  instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MECTS pentru curriculum naţional
•    Învăţarea se realizează prin descoperire, observare dar mai ales prin joc
•    Limba de predare este limba română alternată cu limba engleză, educatoarele fiind foarte bune vorbitoare de limbă engleză
•    Folosim tehnici şi metode de predare interactive şi moderne, ţinând cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale fiecărui copil


Activităţi incluse în tarif 
•    Limba engleză
•    Universul cărţilor (educarea gustului pentru lectură)
•    Micul ecologist (cultivarea respectului pentru mediul înconjurător) 
•    Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor
•    Consultaţii individuale
•    Acţiuni în scop educativ: parteneriate cu poliţia şi pompierii
•    Asistenţă medicală


Activităţi curriculare
•    Educarea limbajului
•    Activităţi matematice
•    Cunoaşterea mediului
•    Educaţie pentru societate
•    Educaţie plastică
•    Activităţi practice
•    Educaţie fizică
•    Educaţie muzicală


Activităţi  opţionale
•    Limba italiană 
•    Art & Crafts 
•    Teatru interactiv 
•    Dezvoltare personală
•    Logopedie
•    Pian
•    Înot
•    Dansuri
•    Balet
•    Arte marţiale
•    Gimnastică aerobică


Activităţi extraCURRICULARE:

•    Vizite la muzee, Grădina Botanică, Grădina Zoologică
•    Spectacole la teatru şi circ
•    Plimbări şi activităţi recreative în aer liber
•    Organizarea de diferite serbări cu specific: Crăciun, Ziua Mamei, 1 iunie, final de an şcolar
•    Organizarea unor evenimente cu specific internaţional : Halloween Party, St. Valentine
•    Excursii, tabere


Canale de comunicare cu părinţii:
•    Comunicare directa – în fiecare zi, la sosirea sau la plecarea din grădiniţă, educatoarea aduce la cunoştiinţă toate aspectele importante ale zilei în curs
•    E-mail 
•    Avizierul grădiniţei – toate noutăţile, lucrările copiilor şi anunţurile oficiale
•    Şedinţe cu părinţii
•    Consultaţii individuale
•    În fiecare săptămână fiecare părinte primeşte un meniu şi o planificare pentru săptămâna care urmează


Pentru informaţii şi înscrieri:
0748 224 225 | info@zumzarel.ro